VERSTERKEN, VERGROTEN, VERMEERDEREN, VERBINDEN


 In Nederland is de dienstverlening op het vlak van “duurzame inzetbaarheid van personeel” sterk verzuild. Tussen het aanbod van adviesbureaus, Arbo- en re-integratiediensten, coaches etc. biedt Ampliado b.v. vanuit een integrale benadering een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid (nul- en vervolgmetingen) met plan van aanpak, consultancy diensten en deskundigheidsbevordering aan.

 

Het Spaanse woord “Ampliado” is afgeleid van het Latijnse woord amplio (in gewoon Nederlands amplitie) en betekent versterken, vergroten, vermeerderen. Amplitie staat bekend als het “broertje” van curatie en preventie. Door de inzetbaarheid van de werkende te versterken wordt de optimale inzetbaarheid vergroot.

 

Ampliado richt zich als programmamanager op een onderscheidende wijze op het inzetten van een duurzame samenwerking binnen de keten duurzame inzetbaarheid. Door een adequate bedrijfsanalyse met behulp van de Ampliado Bedrijfsscan, een plan van aanpak persoonlijk begeleid door Arbeidskundig Bedrijfsadviseur, inzet van professionals op de knelpunten, opleiding en coaching “on the job” zal het inzicht- en kennisniveau van werkgevers en haar medewerkers versterkt worden.

 

Ampliado helpt werkgevers door middel van de bedrijfsanalyse met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en bedenkt integrale oplossingen die samen met de werkgever worden gerealiseerd. Door te blijven meten, kunnen de effecten van interventies worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de werkgever en worden bijgestuurd waar nodig. Ampliado ondersteunt de werkgever bij de implementatie van beleid, draagt vakkennis over, coacht en faciliteert met praktische tools.

 

Ampliado vertaalt complexe problematiek rondom inzetbaarheid van werkenden naar praktische oplossingen met aantoonbaar resultaat voor alle belanghebbenden. Duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd en kosten worden bespaard.

 

Het onderscheidend vermogen en de kernwaarden van Ampliado zijn:

  • Inzicht geven: door onder andere een bedrijfskundige organisatieanalyse van de inzetbaarheidsknelpunten werkenden met behulp van een unieke bedrijfsscan en plan van aanpak.
  • Verbinden: door integrale benadering en het verbinden van de verschillende werelden van HR, vitaliteit, preventie, verzuim, re-integratie en claim.
  • Helpen: door adequate kennis over te brengen wat bijdraagt in schadelastbeperking en optimalisatie van inzetbaarheid.
  • Toegang bieden: tot een kwalitatieve providerboog met onder andere (interim) professionals binnen het speelveld inzetbaarheid.

 

Het resultaat:

  • De inzetbaarheid van de medewerker wordt behouden of vergroot.
  • Het bedrijfsresultaat verbetert.
  • Het imago van de organisatie wordt verstrekt.
  • Het risicoprofiel van de organisatie verbetert.
  • En de juiste samenwerkende partijen om dit te bereiken zijn op een constructieve wijze aan elkaar verbonden.

 

De aanpak van Ampliado is pragmatisch, persoonlijk, altijd met respect en privacy respecterend.

 

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep