Over Ampliado

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, preventie, mobiliteit, verzuim en re-integratie zijn actuele thema’s die van groot belang zijn voor werkgever en medewerker. Werkgevers en medewerkers lopen immers financiële risico’s door (langdurige) arbeidsongeschiktheid, een verminderde inzetbaarheid of een verminderd werkvermogen. Werkgever en medewerker dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Een goed werkvermogen draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit is belangrijk omdat de arbeidsmarkt vergrijst en we langer gaan doorwerken. Ook de inhoud van werk verandert door digitalisering en robotisering. Elke generatie op de werkvloer kent een eigen eisen- en wensenpakket, maar kent ook een gemeenschappelijke deler: ‘het behouden van werkvermogen.’

 

De uitdaging bij het verbeteren en het behouden van werkvermogen is dat de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen met elkaar in balans zijn en blijven. Medewerkers en werkgevers zijn er samen voor verantwoordelijk dat deze balans gedurende de gehele loopbaan blijft bestaan. Werkgevers zijn vooral geholpen met gemotiveerde en gezonde medewerkers die presteren volgens de afgesproken norm. Dit draagt bij aan een duurzaam (financieel) gezond bedrijf.

 

De kosten van een zieke medewerker zijn volgens onderzoek van TNO gemiddeld €230,- per dag (bron TNO). Dit betreffen directe kosten (loondoorbetaling bij ziekte, re-integratiekosten etc.) en indirecte kosten (productieverlies, vervangingskosten etc.). De financiële verantwoordelijkheid bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de omvang van de organisatie maximaal 12 jaar. De kosten van aanwezige maar niet-productieve medewerkers zijn nog veel groter.

 

In Nederland is de dienstverlening op het vlak van “duurzame inzetbaarheid van personeel” sterk verzuild. Tussen het aanbod van adviesbureaus, Arbo- en re-integratiediensten, coaches etc. biedt Ampliado vanuit een integrale benadering een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid (nul- en vervolgmetingen) met plan van aanpak, consultancy diensten en deskundigheidsbevordering aan.

Ampliado richt zich als programmamanager op een onderscheidende wijze op het inzetten van een duurzame samenwerking binnen de keten duurzame inzetbaarheid. Door een adequate bedrijfsanalyse met behulp van de Ampliado Bedrijfsscan persoonlijk begeleid door een Arbeidskundig Bedrijfsadviseur, een plan van aanpak, inzet van professionals op de knelpunten, opleiding en coaching “on the job” zal het inzicht- en kennisniveau van werkgevers en haar medewerkers versterkt worden.

 

Ampliado helpt werkgevers door middel van een bedrijfsanalyse met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en bedenkt integrale oplossingen die samen met de werkgever worden gerealiseerd. Door te blijven meten, kunnen de effecten van interventies worden vertaald naar toegevoegde waarde voor de werkgever en worden bijgestuurd waar nodig. Ampliado ondersteunt de werkgever bij de implementatie van beleid, draagt vakkennis over, coacht en faciliteert met praktische tools.

 

Ampliado vertaalt complexe problematiek rondom inzetbaarheid van werkenden naar praktische oplossingen met aantoonbaar resultaat voor alle belanghebbenden. Duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd en kosten worden bespaard.

 

Ampliado is in 2018 opgericht door Carmen Schrader (RiskSZBV),  Gerard Egberts en Pieter Valk (beide EVI  Groep).  Door deze samenwerking sluit Ampliado aan bij het bestaande netwerk van de EVI Groep. Onder het motto “Vitaal met pensioen” zetten de bedrijven van de EVI Groep zich in om mensen bevlogen aan het werk te houden in een baan die bij hun past. De bedrijven in de EVI Groep dekken de volledige reikwijdte af, van gezondheidsmanagement tot en met re-integratie.

 

Klanten van Ampliado kunnen rekenen op een uitgebreid landelijk netwerk en intensieve samenwerkingsverbanden met verschillende gekwalificeerde Nederlandse netwerkpartners. Netwerkpartners die allen, vanuit een vergelijkbare filosofie als Ampliado, erkende en bewezen kwalitatieve dienstverlening neerzetten. Hierdoor is Ampliado in staat om zeer uiteenlopende diensten te organiseren.

 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere: programmamanagement duurzame inzetbaarheid, HR-advisering, arbeidsrechtelijke ondersteuning, vitaliteitscoaching en gezondheidsmanagement, tooling (o.a. werkvermogenscan, DIX, WAI, verzuimscan, bedrijfsscan),  risico- en preventieadvisering, (RI&E, PMO, Pago),  Arbo-& verzuimmanagement (Wvp, ZW  en WIA), inzet bedrijfsartsen, (arbeids)medische consultants en arbeidsdeskundigen, re-integratie- en claimmanagement, opleiding & training, interim-management, providermanagement, ICT-systemen, (HRR &verzuim) alsmede ondersteuning op het gebied van veiligheid, kwaliteit & milieu.

Over Ampliado

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep